Søk stillingen

Om stillingen
NTNU er Norges største universitet og er i sterk utvikling. NTNU styrker stadig sin posisjon som ledende kunnskapsinstitusjon og har høye ambisjoner for fremtiden. Vi er opptatt av å jobbe med en langsiktig utvikling av NTNUs bygg og eiendomsmasse. For at Eiendomsavdelingen skal bidra i denne utviklingen søker vi leder av vår seksjon for plan, utvikling og forvaltning. Seksjonen har oppgaver innen eiendomsutvikling, overordnet og langsiktig planlegging, strategisk forvaltning og leie av arealer.

Du skal lede seksjonen med mål om å utvikle et sterkt fagmiljø som kan bidra til dette. Vi søker dyktige kandidater som vil lede seksjonen og bidra med å utvikle og forvalte arealer og bygg i tett dialog med NTNUs fagmiljøer.

NTNU eier ca. 530 000 kvm og leier ca. 220 000 kvm. Seksjonen består av 10 dyktige medarbeidere med et bredt spekter av fagkompetanse og god evne til å løse sammensatte faglige problemstillinger. Du er en del av ledergruppen og rapporterer til eiendomssjefen. Arbeidssted er i Trondheim

Ledelse – Eiendomsutvikling – Dyktig fagmiljø

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjonen
 • Ansvarlig for helhetlig og bærekraftig utvikling av NTNUs eiendommer og leide arealer
 • Samarbeid og involvering i de store byggeprosjektene NTNU står foran
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Videreutvikling og effektivisere prosessene og oppgavene som er knyttet til seksjonen
 • Etablere positive relasjoner og samarbeid med relevante aktører internt og eksternt

 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant erfaring fra strategisk eiendomsutvikling og overordnet planarbeid
 • Erfaring fra lederrollen
 • God organisasjonsforståelse og erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • Erfaring med forhandlingsprosesser
 • God økonomisk forståelse
 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra klimavennlig eiendomsforvaltning og utvikling
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Det er en fordel med erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • Kunnskap om og erfaring fra likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere i NTNU

 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper preget av inkludering og evne til å motivere medarbeidere
 • Relasjonsorientert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utadvendt og god på nettverksbygging
 • Evner å jobbe godt under press og håndtere flere oppgaver samtidig
 • Løsningsorientert og systematisk med god gjennomføringsevne
 • Tydelig og beslutningsdyktig
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

 

Lønn og vilkår
I stilling som seksjonssjef, kode 1211, vil du normalt lønnes fra brutto kr 765 100 – 887 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For
spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter
ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

 

Generell informasjon
NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NTNU-nr. 67/21

Søknadsfrist: 24.10.2021

Jobbnorge-ID: 212640