Søk stillingen

Sit er en viktig aktør for å sikre studentvelferden og skaper rom for et meningsfylt studentliv. I samarbeid med studentene skal vi utvikle markedsorienterte og bærekraftige velferdstilbud, varer og tjenester som studentene har behov for. Som leder for psykososial helse får du ansvar for å videreutvikle vårt tjenestetilbud og organisasjon innen dette feltet. Vi søker en motiverende og tydelig leder som har en god evne til å foreta strategiske prioriteringer. Du kombinerer faglig styre med et sterkt utviklingsdriv, evne til å skape tillit og til å lede utviklingsorienterte prosesser. Du har ledererfaring og relevant helsefaglig utdanning. Stillingen inngår som et viktig medlem i ledergruppen for Sit velferdstjenester.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle enheten i henhold til Sit`s visjon, strategier, handlingsplaner og mål
 • Daglig ledelse av enheten inkludert personal, fag, økonomi og driftsansvar
 • Ansvarlig for godt samarbeid og kommunikasjon med studentene og Sit`s eksterne samarbeidspartnere
 • Være en sentral og tydelig leder som bidrar godt inn i lederteamet for Sit velferdstjenester.
 • Utvikle organisasjonen og våre dyktige ansatte på en god måte, og bidra til å videreutvikle en god bedriftskultur i en kompetanseorganisasjon

 

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, gjerne fra organisasjon med et utpreget samfunnsansvar
 • Helsefaglig høyere utdanning
 • God organisasjonsforståelse og erfaring fra utviklingsorientert ledelse

 

Personlige egenskaper

 • Samlende, inkluderende og tydelig, med god rolleforståelse
 • Relasjonsorientert gjerne med etablert nettverk og evne til å videreutvikle dette
 • Tydelig og trygg lederstil
 • Målrettet, selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper vil bli tillagt særlig stor vekt.

 

Vi tilbyr

 • En organisasjon i stor utvikling, med mange planlagte prosjekter
 • En utfordrende og inspirerende stilling innen studentsektoren
 • En sentral rolle i å videreutvikle Sit og påvirke utviklingen innen fagområdet
 • Selvstendig, utviklende og ansvarsfull stilling, med konkurransedyktige betingelser
 • Et spennende og godt arbeidsmiljø

 

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.