Søk stillingen

Vil du lede en spennende sammenslåingsprosess i Trøndelag?
Vi søker en strategisk, samlende og samfunnsengasjert leder som i forkant av rollen som rådmann i den nye kommunen er prosjektleder for etableringen av de kommunale tjenestene. Sentralt i dette arbeidet står samhandling med Ørland og Bjugn, både politisk, administrativt og med kommunens tillitsvalgte. Vi søker deg med toppledererfaring og du får muligheten til å bygge, utvikle og drifte en effektiv, tverrfaglig og kompetent organisasjon.

Den nye rådmannen skal fungere som prosjektleder for sammenslåingen i prosjektfasen fram til 1.1.2020.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere en organisasjon med god faglig kompetanse som skal sikre gjennomføringskraft og god kvalitet på kommunale tjenester. Den vedtatte intensjonsavtalen skal være førende for dette arbeidet
 • Være en tydelig, samlende og tillitsskapende leder for kommunens ansatte
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med politisk ledelse, folkevalgte, tillitsvalgte og medarbeidere
 • Sikre god målstyring, gjennomføring og resultatoppfølging av gode planprosesser med fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog
 • Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system, og en god støttespiller som evner å prioritere og effektivt iverksette politiske vedtak
 • Bygge en felles kultur
 • Etablere og utvikle nettverk mot næringsliv, interesseforeninger, kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, etc.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, relevant ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet, og med god økonomiforståelse
 • Dokumentere gode resultater som leder i kompleks virksomhet og med administrativ toppledererfaring
 • Gjerne prosjektledererfaring
 • Erfaring med å håndtere media og det å være ansiktet utad vil vektlegges
 • Må ha kunnskap om, og innsikt i, kommunal og offentlig sektor og ha samfunnsforståelse
 • Kompetanse og erfaring fra omstillingsprosesser

Personlige egenskaper

 • Samlende og synlig leder, må kunne framstå med tydelighet, autoritet og integritet. Rådmannen vil måtte foreta helhetlige vurderinger og til tider gjennomføre prioriteringer på tvers av fagområder
 • Må være rollebevisst, både i forhold til politisk og administrativ ledelse, men også i egen rolle som leder, og kunne ta vanskelige avgjørelser og håndtere konflikter
 • God evne til strategisk og helhetlig tankesett
 • Entusiastisk, handlekraftig og moden person med stor integritet som tåler å stå i omstilling
 • Gode kommunikasjonsevner, både internt og eksternt
 • Være interessert i å etablere og utvikle positive nettverk, i dialog og relasjoner, både internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende topplederstilling i en større kommune i Trøndelag
 • Sammensatt og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 • Lønn etter avtale
 • For ytterligere informasjon samt å søke stilingen, se www.searchhouse.no, eventuelt ta kontakt med våre rådgivere i Search House AS, Jan Gunnar tlf. 924 12 800, eller Eilif Solem, tlf. 992 20 202. Alle henvendelser til Search House vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. I henhold til offentlighetsloven § 25 vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste.