Søk stillingen

Har du økonomierfaring, og ønsker en sentral rolle i en ambisiøs og fremtidsrettet bank?

God økonomistyring, regelverksetterlevelse og kvalitet er bærende for at Nidaros Sparebank kan lykkes med å nå sine mål. Som vår nye Økonomimedarbeider vil du få en sentral rolle, og du vil bli involvert i alle delene av banken. Vi ser etter deg som har erfaring fra regnskap, økonomistyring, revisjon, controlling eller lignende. Dersom du har høy kompetanse, god regnskapsforståelse og kommuniserer tydelig, kan vi tilby en selvstendig stilling med stor grad av påvirkningsmulighet. Stillingen rapporterer til Økonomisjef / CFO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Løpende regskapsoppgaver og periodevise regnskapsrapporteringer.
 • Ansvar for kontroll og kvalitetssikring av offentlig rapportering.
 • Bidra i løpende budsjettarbeid.
 • Ansvar for fakturabehandling.
 • Bidra i virksomhetsstyringsprosesser.
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for bankens ledergruppe.
 • Ansvar for internkontrolloppfølging.

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring innen regnskap, økonomistyring, bank/finans, revisjon eller lignende. .
 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, selvstendig og nøyaktig.
 • Praktisk orientert.
 • Gode samarbeidsevner og forretningsforståelse.
 • Høy etisk standard og integritet.
 • Solid og troverdig fremferd.
 • Endringsvillig

Vi tilbyr

 • En sentral stilling med mulighet til å påvirke.
 • Utfordrende oppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger.
 • Et sterkt fagmiljø i en spennende bransje.
 • Gode sosiale ordninger.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser.

 

Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen er Nidaros Sparebank opptatt av at ansatte har høy personlig integritet og god etisk atferd.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en egnethetsvurdering i henhold til Finansforetaksloven § 3-1 fjerde ledd jf. § 8-9 og Finanstilsynets rundskriv 14/2015 av aktuell kandidat før ansettelse. Dette innebærer krav om å forelegge politiattest i henhold til politiregisterloven § 40.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.