Søk stillingen

 

God økonomistyring, regelverksetterlevelse og kvalitet er bærende for at Orkla Sparebank kan lykkes med å nå sine mål. Som vår nye Økonomimedarbeider vil du få en sentral rolle i banken, og du vil bli involvert i alle delene av banken. Vi ser etter deg som gjerne har erfaring fra regnskap, økonomistyring, revisjon, controlling eller lignende. Dersom du har høy kompetanse, god regnskapsforståelse og kommuniserer tydelig, kan vi tilby en selvstendig stilling med stor grad av påvirkningsmulighet.

 

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Løpende regnskapsoppgaver og arbeid med periodevise regnskapsrapporteringer
 • Ansvar for kontroll og kvalitetssikring av offentlig rapportering
 • Bidra i årlig budsjettarbeid
 • Ansvarlig for fakturabehandling
 • Bidra med økonomisk informasjon i virksomhetsstyringsprosesser
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for bankens ledergruppe
 • Ansvar for avdelingens internkontrolloppfølging

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring innen regnskap, bank/finans, revisjon og kontroll.
 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
 • Ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper.

 

Personlige Egenskaper

 • Analytisk, selvstendig og nøyaktig
 • Praktisk orientert arbeidsstil
 • Gode samarbeidsevner og forretningsforståelse
 • Høy etisk standard og integritet
 • Solid og troverdig fremferd
 • Endringsvillig

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger
 • Et sterkt fagmiljø i en spennende bransje
 • Gode sosiale ordninger
 • En sentral stilling med mulighet til å påvirke
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser