Søk stillingen

Vi ser etter deg som skal videreutvikle gode rutiner innen økonomi, finans og regnskap. Overordnet mål er å forbedre den økonomiske styringen av selskapet for å møte ytterligere vekst. Du har erfaring fra økonomi/regnskap/prosjektregnskap og har gjerne dokumenterte resultater fra ledelse. Stillingen vil rapportere til daglig leder. Vi tilbyr en sentral stilling med interessante faglige oppgaver i en bærekraftig og fremtidsrettet virksomhet og bransje. Du vil jobbe med motiverte og kompetente kolleger. En viktig del av rollen er å utarbeide og implementere rutiner for økonomisk styring og forståelse for dette i selskapet. Arbeidssted er Tynset.

 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Overordnet og operativt ansvar for innkjøpsavtaler, økonomi, likviditet, finansiering, leasing, garantier og IT
 • Videreutvikle og sikre målrettede og effektive rutiner og systemer for god økonomistyring
 • Ansvar for prosjektregnskap, finansiell rapportering, plan- og budsjettprosesser, analyser, kalkyler og myndighetsrapportering
 • Operativt sikre som controller at all økonomisk aktivitet, fra tilbud, kalkyler og til selve prosjektregnskapet fremstår som riktig og lønnsomt
 • Ansvar for månedlig avslutning av konsernets regnskap, utarbeide årsoppgjør og årsberetning
 • Sørge for oppfølging av resultatutvikling målt mot vedtatt strategi og forretningsplaner
 • Rapportering og presentasjon til ledelsen og forberede underlag til styre- og eiermøter

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere økonomisk/administrativ utdanning på bachelornivå
 • Erfaring fra økonomi og regnskapsfunksjon og avansert bruk av Excel
 • Erfaring fra virksomhet som aktivt har brukt prosjektregnskap
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra ledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Tydelig og direkte kommunikasjonsform
 • Høy gjennomføringsevne med stor arbeidskapasitet
 • Analytisk, med erfaring fra utviklings- og forbedringsprosesser
 • Evne til strategisk helhetsvurdering og gjennomføring
 • Proaktiv, handlekraftig, selvstendig og lyttende med en systematisk og strukturert arbeidsstil
 • Evne til nytenkning, samt vilje til faglig fornyelse og oppdatering
 • God rollemodell som etterlever bedriftskulturen vår i ord og handling
 • God pedagog i kommunikasjonen med de ulike delene av organisasjonen

 

Vi tilbyr

 • Den foretrukne kandidaten kan påvirke og selv utvikle stillingen
 • Være en del av en motivert gruppe med dyktige fagfolk og kolleger i utvikling
 • Være en del av en sterk bedriftskultur preget av effektive beslutningsveier
 • Konkurransedyktige betingelser