Søk stillingen

Vi søker en utviklingsorientert og faglig sterk økonomisjef som vil rapportere til administrerende direktør. Du får et overordnet og operativt ansvar for vår økonomiavdeling. Vi søker deg som har solid erfaring innen økonomistyring, er faglig sterk, kan bidra til å sikre bedriftens lønnsomhet og måloppnåelse med bl.a analyser og tett oppfølging av bedriftens økonomiske situasjon. Vi forventer at du har høyere relevant økonomisk utdanning og ledererfaring. Du vil få en sentral lederrolle i et solid selskap med en sterk merkevare.

Utvikling – Virksomhetsstyring – Ledelse

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for regnskap og økonomifunksjonen i selskapet, dette innebærer periode- og årsavslutninger med rapportering til styret, og operative ledere.
 • Gjennomføring av økonomiske analyser og oppfølging av drift og lønnsomhetsberegninger som beslutningsunderlag for ledelsen og eiere.
 • Deltagelse i forretningsutviklingen og rådgivning til ledelsen og styret.
 • Rapportering til, og kontakt med, ekstern revisjon, bank og myndigheter.
 • Sørge for god likviditets- og valutastyring.
 • Saksforberedelser og presentasjoner av styresaker.
 • Økonomisk oppfølging av ulike prosjekter.
 • Deltager i strategiarbeidet og ansvarlig for budsjett- og prognosearbeidet.
 • Personalansvar for ansatte i økonomiavdelingen, ansattes utvikling og interne rutiner med fokus på internkontroll og vedlikeholde høy arbeidsstandard.

 

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert relevant ledererfaring med ansvar for regnskap og økonomistyring.
 • Kunnskap og innsikt i industriell virksomhet er en fordel.
 • Erfaring med lagerstyring, produktkost, verdivurdering og analyser.
 • God forretningsforståelse og erfaring med forhandlinger.
 • Prosjektledererfaring fra økonomiske analyseprosjekter er foretrukket.
 • God systemforståelse for moderne ERP løsninger.
 • Relevant utdannelse innen økonomi minimum på bachelornivå.

 

Personlige egenskaper

 • Tillitsfull, tydelig og klar ledertype, både innad og utad.
 • Strukturert, fleksibel og selvstendig arbeidsstil.
 • Inkluderende, ansvarsfull og samarbeidsorientert.
 • Må trives i et hektisk miljø med mange ulike arbeidsoppgaver og ha evne til å ta beslutninger.
 • Evne å opparbeide gode relasjoner til kolleger, ledere, eiere, samt andre samarbeidspartnere.
 • Inngi tillit overfor kolleger i form av din fagkunnskap og væremåte.

 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og inspirerende faglig rettet lederrolle i et ledende og velrennomert selskap.
 • En utviklende lederstilling med konkurransedyktige betingelser.
 • Mulighet til å påvirke og utvikle økonomifunksjonen og vekst i selskapet.

 

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søknader og henvendelser behandles fortløpende.

Vår personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.