Søk stillingen

ANSVAR OG MULIGHETER

 • Stillingen innehar det daglige ansvaret på vegne av sin overordnede i alle økonomiske, finansielle og regnskapsmessige forhold.
 • Stillingen inngår i bedriftens ledergruppe.
 • Stillingen innehar et tett samarbeid med konsernets finans- og økonomiavdelinger, lokalisert i utlandet. Morselskap er børsnotert med de rammer for rapportering det medfølger.
 • Arbeidsspråk er engelsk
 • Er budsjett- og finansansvarlig for bedriften.
 • Stillingen er direkte overordnet med personalansvar for Regnskapsleder og Lønn/Regnskapssekretær.
 • Stillingen er underlagt Daglig Leder

 

 

HOVEDARBEIDSOPPGAVER

Finansområdet:

 • Lede finansfunksjonene mot oppsatte mål
 • Utvikle og vedlikeholde styringsverktøy for å oppnå effektiv pengebruk
 • Overordnet ansvar for rapportering til eier og Revisor
 • Sikre beregninger for investeringer og prisforhandlinger i alle omrader.
 • Likviditetsplanlegging
 • Salgsstrategi og priser
 • Budsjett
 • Kostnadskontroll

Regnskapsområdet:

 • Ansvarlig for regnskap.
 • Personalansvar for avdelingen.
 • Kontroll basert på IFRS
 • Bank
 • Kapitalforvaltning
 • Lønnskontroll mtp: skatt, innbetalinger, arbeidsgiveravgift, trekk, utbetalinger og rapporteringer.
 • Ivareta at bedriften har innkjøps- og attestasjonsrutiner, samt ajourhold og opplæringen innen disse.

Rapporteringsområdet:

 • Rapporterer til offentlig lovpålagte institusjoner
 • Månedlig rapportering
 • Kvartalsrapportering
 • Daglig Flash-rapportering
 • Årlig rapportering
 • Likviditet Planlegging ITS
 • Revisorselskap
 • Investeringsrapportering

Annet:

 • Bistå ved kontraktsforhandlinger ifb. med prosjekter og større innkjøp
 • Bistå ved lønnsomhetsberegninger når det foreligger flere alternative løsninger på aktuelle tiltak.
 • Bidra til å finne aktuelle støtteordninger når dette er aktuelt samt bistå med oppfølging/rapportering ved bruk av evt. støtteordninger.

 

KOMPETANSEPROFIL

Utdannelse

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning, men relevant erfaring kan kompensere
 • Høyere utdanning innen økonomi/regnskap/revisjon

Arbeidserfaring

 • Økonomierfaring
 • Økonomisjef, Controller eller tilsvarende rolle, gjerne i en industri eller produksjonsbedrift
 • Ledererfaring

Ønskede egenskaper

 • Proaktiv, villighet til å være i forkant
 • Bunnlinjefokus
 • Tar initiativ & ansvarlighet
 • Konstruktivt samarbeid
 • Analyse & vurdering
 • Stabilitet/langsiktighet

Språk

 • Norsk og engelsk, skriftlig & muntlig

IT-kunnskaper

 • Generell god IT-kompetanse (10 ulike systemer)
 • Gode Excelkunnskaper
 • Kjennskap til lagerstyringssytemer (Dynamics)

 

Vi tilbyr

 • Gode karrieremuligheter internasjonalt
 • Gode pensjonsordninger og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for utvikling
 • Diett/kjøregodtgjørelse
 • Telefon/PC
 • Hjemmekontorordning inntil 2 dager per uke, men ikke under måneds-/kvartals-/årsavslutning

Reising
Ca 20 reisedager per år

 

Vi vil vurdere og intervjue søkere fortløpende i prosessen.

Ønsker du en konfidensiell samtale med oss, ber vi deg ta kontakt med en av våre rådgivere