Søk stillingen

Vår økonomisjef vil ha det overordnede og operative ansvaret for hele Strandveien-gruppen`s økonomistyring, regnskap og finansielle rapportering. Du blir en sentral del av ledergruppen, og må være tett på forretningen, samtidig ha et strategisk blikk og god analyse for lønnsomhet og utvikling. Som økonomisjef blir du ansvarlig for å utvikle en effektiv økonomistyring som gir god innsikt og beslutningsstøtte i forretningsdriften. Du rapporterer til daglig leder.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet og operativt ansvar for økonomi / regnskap og lønn i gruppens selskaper
 • Levere og utvikle god styringsinformasjon til ledelsen
 • Ansvar for ulike forbedringsområder og effektivisering av vår økonomistyring
 • Månedlig avslutning av regnskaper, bistå revisjon i årsoppgjør
 • Faglig og administrativt ansvar for økonomi som virksomhetsområde
 • Ansvar for å kompetanseutvikling innen økonomi/finans området
 • Personalansvar for medarbeider på regnskapsavdelingen
 • Ad-hoc oppgaver som tilhører regnskap/økonomi/lønn
 • Lederstøtte i gruppen

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra økonomistyring og oppfølging av regnskap / lønn
 • God regnskapsforståelse, solid økonomisk forståelse og gjerne erfaring fra konsernregnskap
 • Kunnskap om- og interesse for moderne målstyring og regnskap
 • Utdanning innen regnskap, revisjon eller lignende – gjerne på bachelornivå

Personlige egenskaper

 • Evne å skape motivasjon gjennom god kommunikasjon og faglig trygghet
 • Har god strategisk og operativ forretningsforståelse
 • Strukturert og nøyaktig arbeidsstil
 • Motiveres av å skape resultater i team
 • Gode kommunikasjon og formidlingsegenskaper

Vi tilbyr

 • En økonomilederstilling i en virksomhet i utvikling
 • Konkurransedyktige lønn og øvrige betingelser

 

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. Søknader og henvendelser behandles fortløpende.