Søk stillingen

 

ledelse – økonomistyring – forretningsstøtte

Vi søker en forretningsorientert økonomisjef til en bank i flott utvikling og god vekst. Stillingen rapporterer direkte til adm. banksjef. Du vil ha overordnet ansvar for bankens regnskap, økonomi, budsjett, offentlig rapportering, IT drift, og eksterne tjenester/ avtaler. Stillingen har også ansvar for HR. Stillingen er sentral i bankens ledelse og du vil delta på strategisk nivå for bankens utvikling. Vi forventer at du er praktisk orientert og har relevant høyere utdanning innen økonomi, og gjerne erfaring fra bank/finans/regnskapsområdet.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for bankens regnskaper, økonomistyring, analyser og budsjett.
 • Ansvar for finansiell rapportering til finanstilsynet og sikringsfondet.
 • Kontakt med og oppfølging overfor revisor og Lokalbank Økonomiservice
 • Ansvar for bankens likviditet og investeringer.
 • Personalansvar for medarbeidere innenfor HR, IT, administrasjon og marked.
 • Prosjektleder av ulike sentrale prosjekter.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring innen bank/finans, revisjon og controlling
 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper.

 

Personlige Egenskaper

 • Praktisk orientert arbeidsstil.
 • Analytisk og nøyaktig.
 • Samarbeidsvillig og strukturert.
 • Opptatt av utvikling og endringsarbeid.
 • Solid og troverdig fremferd.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst.

 

Vi tilbyr

 • En sentral lederstilling i en bank med god markedsposisjon
 • Mulighet til å påvirke bankens strategi
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen økonomistyring
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • En trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
 • En offensiv arbeidsgiver som er fremtidsrettet og ambisiøs

 

Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen er Nidaros Sparebank opptatt av at ansatte har høy personlig integritet og god etisk atferd.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en egnethetsvurdering i henhold til Finansforetaksloven § 3-1 fjerde ledd jf. § 8-9 og Finanstilsynets rundskriv 14/2015 av aktuell kandidat før ansettelse. Dette innebærer krav om å forelegge politiattest i henhold til politiregisterloven § 40.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.
Søknadsfrist 11.09.22 – Søknader vil bli behandlet fortløpende.