Søk stillingen

Skanska Eiendomsutvikling søker nå etter en Prosjekteier med fokus på å lede Trondheimsregion, med en klar ambisjon om å vokse. I tråd med vår nye strategi skal vi utvikle fremtidsrettede og attraktive boliger med fokus på arkitektur, miljø- og bærekraft. I Trondheim lanserer vi nå blant annet verdens første Powerhouse boliger på Lade. Videre har vi som mål å jobbe mer i partnerskap med ledende aktører i de ulike geografiene vi opererer i. Som prosjekteier er du virksomhetsleder med ansvar for eiendomsutviklingen i Trondheim. Sentrale oppgaver er å jobbe langsiktig med å bygge opp en ny portefølje, i tillegg til å forvalte eksisterende portefølje. Vi søker derfor deg som er en sterk relasjons – og nettverksbygger og som evner å gjennomføre kjøp av tomter, få gjennom reguleringsplaner og drive bærekraftig prosjektutvikling. Som en engasjert leder vil du sikre at Skanska Eiendomsutvikling Trondheim ledes og utvikles i tett samarbeid med investeringsrådgivere, egne prosjektledere og internt team, våre kunder, entreprenør, og andre interessenter. Som prosjekteier er du ansvarlig for virksomhetsledelsen i Trondheimsområdet, og du rapporterer til Regiondirektør for Midt, Vest og Sør, lokalisert i Oslo. Du vil ha store muligheter for profesjonell og personlig utvikling i et dynamisk miljø, med en flat organisasjonsstruktur der hver ansatt blir en viktig del av det store bildet.

Virksomhetsledelse – Bærekraft – Prosjektutvikling

 

 

Skanska Eiendomsutvikling kan tilby:

 • En spennende stilling hvor du får muligheten til å jobbe med bærekraftige prosjekter som bidrar til et bedre samfunn, hvor du blir en del av et sterkt globalt fagmiljø, med muligheter for personlig utvikling
 • En viktig lederrolle i en av Nordens ledende eiendomsutvikler-, prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • En plass i et sosialt, faglig dyktig og inkluderende team
 • Et selskap som tar miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger med mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram
 • Muligheter for profesjonelle opplæringstilbud innen Skanskas nasjonale og internasjonale kompetanseprogrammer. Vi er opptatt av at du utvikler deg faglig og personlig, for da bidrar du til å utvikle oss alle

 

Ditt ansvar:

 • Lede en geografi med en egen portefølje av eiendomsutviklingsprosjekter
 • Lede et team med prosjektledere som utvikles i takt med nye prosjekter
 • Aktivt bidra til at Skanska når sine mål som den ledende grønne boligutvikler
 • En viktig nøkkelrolle i implementeringen av selskapets samarbeids og partnerskaps ambisjoner
 • Del av regionens ledergruppe med stor påvirkningsmulighet

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid erfaring fra utvikling av boligprosjekter med tyngde på akkvisisjon og gjennomføring
 • Utpreget relasjonsbygger med et godt eksisterende nettverk
 • Kommersiell legning med solid forretningsforståelse
 • Ledererfaring med interesse for å utvikle egne medarbeidere
 • Et stort eksternt nettverk som du bevisst videreutvikler fortløpende

 

Dine egenskaper:

 • Opptatt av å omsette ideer til forretning – utpreget kommersiell legning
 • Utpreget relasjonsbygger med stort nettverk
 • Initiativrik og ansvarlig med dokumenterte gjennomføringsevner
 • Analytisk, rasjonell og ser gode innovative løsninger
 • Evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Fleksibel og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Kan identifisere deg med Skanskas verdigrunnlag

 

Arbeidssted er Trondheim i verdens første energipositive næringsbygg, Powerhouse på Brattørkaia.

Noe reisevirksomhet innenfor regionens geografiske nedslagsfelt må påregnes.

Stillingen rapporterer til Regiondirektør Midt, Vest og Sør.