Søk stillingen

Nysgjerrig på rekrutteringsfaget? Vi ønsker dialog med deg, enten du har erfaring med faget, er nyutdannet, eller du kommer fra en annen bransje. 

Som researcher i Search House får du muligheten til å bli kjent med norsk næringsliv og offentlige virksomheter, og møte beslutningstagere i ulike bransjer. En viktig oppgave er å forstå kompleksiteten i det enkelte oppdraget, prosessene og kundenes forventninger. Med dette som utgangspunkt skal du søke etter kvalifiserte kandidater og motivere dem til å søke. Uansett; vårt kandidatsøk skal sørge for at våre oppdragsgivere, offentlige som private, kan velge mellom de beste.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle vår metodikk for kandidatsøk
 • Delta aktivt i oppfølgingen av våre oppdraggivere
 • Kartlegge miljøer og virksomheter hvor de dyktigste lederne og spesialistene jobber
 • Skape kontakt med ønskede kandidater, og presentere nye muligheter
 • Aktiv dialog med mediebyrå for digital annonsering
 • Gi kandidatene informasjon og oppfølging underveis i utvelgelsesprosessen
 • Delta på faglige og sosiale nettverksarenaer
 • Delta proaktivt i den strategiske utviklingen av vårt selskap
 • Noen administrative oppgaver er tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet med relevante fag i fagkretsen som bedriftsøkonomi, markedsføring, kommunikasjon og psykologi. Vi oppfordrer også kandidater med annen relevant bakgrunn til å søke
 • Erfaring med sosiale medier som kommunikasjonskanal
 • Vi forventer at du har god forretningsforståelse og god innsikt i organisasjonsstruktur og kultur

Personlige egenskaper

 • Analytisk og systematisk arbeidsmetodikk
 • Er dyktig til å jobbe målbevisst alene
 • En kreativ problemløser med optimistisk tankesett
 • Er kontaktskapende og glad i å ta kontakt med nye mennesker
 • Evnen til å lytte og stille gode spørsmål for å innhente ny informasjon er viktig
 • Trives i et hektisk arbeidsmiljø med mange prosjekter som pågår samtidig

Vi tilbyr

 • Du vil få en grundig innføring i våre metoder for kandidatsøk
 • Imøtekommende kolleger som har erfart at gode resultater kommer når man trives på jobb
 • Muligheten til å jobbe mot ulike bransjer og bli kjent med de som leder trøndersk næringsliv og offentlig forvaltning