Søk stillingen

God risikostyring, regelverksetterlevelse og kvalitet er bærende for at Orkla Sparebank kan lykkes med å nå sine mål. Som vår nye Risk & Compliance Manager vil du få en viktig og sentral rolle i banken, og du vil bli involvert i alle delene av banken. For å lykkes i rollen er det viktig å kunne se helheten, samtidig som du liker å ha kontroll på detaljene og evner å se etter nye løsninger. Dersom du har høy kompetanse, god forretningsforståelse og kommuniserer tydelig, kan vi tilby en stilling med stor grad av påvirkningsmulighet og kort beslutningsvei.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til drift og videreutvikling av bankens Risk & Compliance område
 • Vurdere løpende styring og kontroll, herunder bidra i arbeidet med å kontrollere kvaliteten innenfor bankens virksomhet, kvalitet i ekstern rapportering samt at rutiner foreligger og etterleves.
 • Forestå relevant kontakt med Finanstilsynet, bransjeorganisasjoner samt ekstern internrevisor.
 • Ansvar for vurdering av risiko og kapitalbehov (ICAAP/ILAAP-prosessen),
 • Prosessansvarlig for oppdatering av bankens gjenopprettingsplan.
 • Fasilitere risikokartlegging og internkontrollgjennomganger.
 • Bistå med etablering av handlingsplaner for å sikre videreutvikling av styring og kontroll, og sammen med adm. banksjef følge opp at disse overholdes.
  Ansvar for utarbeidelse av kvartalsvis risk- og compliancerapportering til styret og ledelsen i banken.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring innen bank/finans, revisjon og kontroll, gjerne erfaring fra Risk & Complianceområdet
 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning (siviløkonom/MBA, revisor, jurist eller sivilingeniør)
 • Ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper.

 

Personlige Egenskaper

 • Analytisk, selvstendig og nøyaktig
 • Praktisk orientert arbeidsstil
 • Gode samarbeidsevner og forretningsforståelse
 • Høy etisk standard og integritet
 •  Solid og troverdig fremferd
 • Endringsvillig

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger
 • Et sterkt fagmiljø i en spennende bransje
 • Gode sosiale ordninger
 • En sentral stilling med mulighet til å påvirke bankens utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser

 

Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen er Orkla Sparebank opptatt av at ansatte har høy personlig integritet og god etisk atferd.
Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en egnethetsvurdering i henhold til Finansforetaksloven § 3-1 fjerde ledd jf. § 8-9 og Finanstilsynets rundskriv 14/2015 av aktuell kandidat før ansettelse. Dette innebærer krav om å forelegge politiattest i henhold til politiregisterloven § 40.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 23. mai – Søknader vil bli behandlet fortløpende.