Søk stillingen

Salg/markedsføring – Relasjonsbygging – Merkevarebygging 

AquaOptima er i god utvikling med solide og kvalitetsbevisste kunder som vi er stolte av å levere tjenester til. Vi har en offensiv vekststrategi og vil legge ytterligere fokus på å øke kvaliteten i vårt salgsarbeid for å nå våre vekstambisjoner. Salgssjefen vil være sentral i dette arbeidet og legge til rette for organisasjonens medvirkning i gjennomføring av salg i enkeltprosjekter og totalt. Salgssjefen rapporterer til CEO.

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar for alt salg mot kunder
 • Være operativ som selger ved gjennomføring av salgsaktiviteter
 • Samarbeide tett med prosjektledere og øvrige faglige ressurser
 • Videreutvikle salgs- og markedsaktiviteter med Steinsvik Group (konsern)
 • Legge til rette for «closing» av kontrakter
 • Skape og videreutvikle relasjoner og nettverk
 • Ta ansvar for videreutvikling og implementere selskapets salgs- og markedsføringsplan
 • Ta ansvar for og legge opp til at CRM-systemet utvikles og utnyttes optimalt
 • Være proaktiv og delta i utviklingen internt i ft salgskanaler og nye media
 • Representere og promotere selskapet nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til at selskapet skiller seg positivt fra øvrige tilbydere og søke etter utradisjonelle måter å løse utfordringene på

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 -15 års relevant yrkeserfaring
 • Relevant arbeidserfaring fra salgsarbeid som operativ selger
 • Kunne kartlegge og forstå kunders behov og utfordringer, og ha evne til å formidle løsningskonsepter og synliggjøre merverdier og gevinster for kundens beslutningstakere.
 • God forretnings- og markedsforståelse
 • Gjerne erfaring fra akvakultur
 • Forstå at vår suksess er avhengig av våre kunders suksess
 • God kjennskap til CRM-løsninger, samt interesse for og erfaring med nye medier
 • God fremstillings- og formidlingsevne på norsk og engelsk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Ordentlig og forretningsmessig
 • Målrettet, selvstendig og har strukturert arbeidsstil med kvalitet
 • Flink til å skape resultater, både på egenhånd og i samarbeid med andre
 • Positiv og resultatorientert, motiverende arbeidsstil
 • Ansvarsfull, selvgående, og initiativrik
 • Relasjonsorientert; god til å bygge/utnytte nettverk
 • God i samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe i team
 • Inspirerende og engasjert, både internt som eksternt
 • En gjennomfører og fullfører

Vi tilbyr

 • En utfordrende og inspirerende faglig rettet stilling i et internasjonalt selskap
 • Mulighet til å påvirke og utvikle salgs- og markedsfunksjonen i et selskap i vekst
 • Meget selvstendig, utviklende og ansvarsfull stilling med konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø i et solid selskap med nasjonal og internasjonalt markedsfokus

Reisevirksomhet

 • Til kunder, messer og konferanser i inn- og utland. Vil kunne styre mye av reiseaktiviteten selv