Søk stillingen

Vi søker etter en motiverende, initiativrik leder med stort engasjement for mennesker og byutvikling i Trondheimsområdet

Seksjonen tilhører avdeling Tilbudsutvikling og mobilitet og har ansvar for kontinuerlig utvikling av metrosystemet gjennom markedsinnsikt, kundedialog og operatørinvolvering, med ambisjon om å gjøre Trondheimsområdet tilgjengelig for alle, alltid.

Du vil lede en seksjon som alene, og sammen med andre utreder og innfører behovstilpassede tilbud som fremmer en byutvikling i tråd med byvekstavtalen hvor personreiser skjer miljøvennlig med kollektivtransport, sykkel og gange. Seksjonsleder vil også ha en tverrfaglig og sentral lederrolle i utvikling av AtB. Du vil få leder- og utviklingsansvar for seks kompetente og engasjerte medarbeidere.

Stillingen har ansvar for mobilitetstilbudet i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus Stillingen rapporterer til direktør for Tilbudsutvikling og mobilitet og inngår i avdelingens ledergruppe.

Hver dag reiser nærmere 150.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. AtB har et viktig samfunnsoppdrag som vi tar på alvor. Vi bidrar til et velfungerende samfunn som har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vi skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende mobilitetstilbud som bidrar til bedre miljø, by- og distriktsutvikling i takt med endringene i samfunnet.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Som leder i AtB arbeide for å utvikle selskapet og innfri våre uttalte mål.
 • Lede tverrfaglig i team for å realisere «nullvekstmålet» om null vekst i personbiltrafikken og økt vekst i miljøvennlige reiser som i gange, sykkel og kollektiv.
 • Ansvar for det pågående arbeidet om stadig forbedring av metrosystemet frem mot 2029, og bidra sentralt i den nært forestående
  utredningen av metrosystemet fra 2029.
 • Delta i kontraktsteam og bidra i utvikling av leverandørsamarbeidet.
 • Ansvar for personalutvikling og økonomi i seksjonen.
 • Sørge for leveranser med høyt faglig innhold.

 

Kvalifikasjoner:

 • Master i økonomi/- areal/- byutvikling/- samfunnsvitenskap/- ingeniørfag. Relevant erfaring og ledelseserfaring kan kompensere for nødvendig utdanning.
 • Ledererfaring og dokumentert evne til selvstendig, analytisk forbedringsarbeid. Prosjektledelse i kombinasjon med relevant faglig kompetanse kan kompensere for nødvendig ledererfaring
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

Personlige egenskaper:

 • Som leder er du tillitsskapende og med evne til å motivere og du bygger samarbeid på tvers av fagmiljø.
 • Du er faglig nysgjerrig, liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Du er løsningsorientert, innovativ og med fokus på stadig forbedringer.
 • Du er selvstendig, uredd, etterrettelig og lojal og liker også godt å jobbe i team.

I tillegg ønsker vi at du er en god rollemodell og kulturskaper, som etterlever våre verdier; ansvarlig, involverende og framtidsrettet.

 

Vi tilbyr:

 • En viktig stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag, hvor vi gjør Trøndelag tilgjengelig gjennom bærekraftige løsninger, prioriterer klima og miljø og leverer tjenester med høy kvalitet til innbyggere og besøkende.
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom oppgaver, ansvar og lederutviklingsprogram.
 • Lønn etter avtale.
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP og gode forsikringsordninger.
 • Sentralt beliggende arbeidssted med garderobe og innendørs sykkelparkering.

 

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt. trekke sin søknad.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.