Søk stillingen

Vi søker etter en utviklingsorientert og erfaren fagansvarlig til seksjon for jus og anskaffelser i AtB!

Seksjonen har hovedansvaret for gjennomføring av anskaffelser, kontraktsoppfølging og generell juridisk rådgivning til hele organisasjonen, inkludert direktørgruppa og administrerende direktør. Seksjonen skal gjennom gode anskaffelsesprosesser, effektiv kontraktsadministrasjon og strategisk juridisk rådgivning bidra til å sikre overordnede mål om best mulig kollektivtrafikk og mobilitet for Trøndelags befolkning.

AtB omsetter for rundt 2 milliarder kroner i året og ivaretar et omfattende samfunnsansvar med store og komplekse anskaffelser. Dette stiller store krav til anskaffelseskompetanse og kapasitet i organisasjonen. AtBs anskaffelser skjer i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. God anvendelse av regelverket gjennom aktiv bruk av ulike anskaffelsesprosedyrer (også innovative) og utstrakt tverrfaglig samarbeid med andre seksjoner og avdelinger er en viktig forutsetning for at AtB skal nå sine mål.

Stillingen har faglig ansvar for anskaffelser i AtB og rapporterer til seksjonsleder jus og anskaffelser.

Arbeidsoppgaver

 • Være en utviklende kraft i AtBs arbeid med anskaffelser, og bidra til at AtB når sine strategiske og operasjonelle mål gjennom gode anskaffelser
 • Gjennomføre anskaffelser på strategisk og operativt nivå i tråd med gjeldende regelverk og rutiner, samt arbeide i tverrfaglige team
 • Være en pådriver for forbedringsprosesser og god utnyttelse av digitale verktøy, på veien mot «heldigitale anskaffelser»
 • Gjennom fagansvaret sørge for at anskaffelser skjer i henhold til gjeldende regelverk og at seksjonens kompetanse og AtBs arbeidsprosesser utvikles i tråd med regelverk og AtBs behov
 • Ansvar for forvaltning og support knyttet til innkjøpssystemet

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen eller annen høyere utdanning kombinert med særlig relevant erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Minimum fem års relevant praksis innen offentlige anskaffelser, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av IKT-systemer innen innkjøp og administrasjon
 • Kompetanse og erfaring fra andre rettsområder som offentlighet og personvern er en stor fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge gode relasjoner og nettverk
 • Som rådgiver er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Ønske om å bidra til forbedringer
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig, utviklingsorientert arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Tjenestepensjon og forsikringsordninger gjennom KLP

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt trekke sin søknad.