Søk stillingen

Vi søker en strategisk prosjektleder som skal være organisasjonens stemme inn i campusutviklings-prosjektet. I denne stillingen vil du få ansvar for å lede prosjekt fra a til å. Du skal samarbeide tett med interne ressurser, NTNU, Statsbygg, andre underentreprenører og Trondheim kommune. Sit har som mål å skape et levende campusområde til glede for hele byen – din jobb vil være avgjørende for å få dette til. Du vil også bli en av Sits viktigste fagressurser på strategisk prosjektledelse. Vi ser etter deg som klarer å se det store bildet, har god organisasjonsforståelse og er utpreget strukturert. Som person er du selvstendig, flink til å knytte relasjoner og har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Vi tilbyr en spennende og sentral rolle i et av Norges største byutviklingsprosjekter, jobb i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag og gode utviklingsmuligheter.

Vil du representere Sit i et av Norges største og mest innovative utviklingsprosjekter?

 

 

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Strategisk prosjektledelse av hele campusutviklingsprosjektet
 • Sikre at studentvelferd, frivilligheten og Sits interesser ivaretas i utviklingen av framtidens campus
 • Strategisk rådgivning til Sits øverste ledergruppe og organisasjonens styre
 • Koordinere arbeid internt i Sit samt ovenfor NTNU, Statsbygg og Trondheim kommune gjennom høringsuttalelser og deltakelse i ulike samarbeidsforum
 • Relasjonsbygging med relevante samarbeidspartnere samt sikre Sits deltakelse i de fora hvor campusutvikling står på agendaen
 • Proaktiv samarbeidspartner inn mot Sits virksomhetsområder (trening, servering, studentboliger, helsetjenester m.fl.) i forbindelse med campusprosjektet samt andre utviklingsprosjekter
 • Lede og veilede andre tverrfaglige prosjekter i Sit og gi innspill til planer og strategier

 

Din kompetanse
Stillingen krever relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende. Du har også relevant formell kompetanse innen prosjektledelse (for eksempel utdanning eller sertifisering innen prosjektledelse som PRINCE2, LEAN eller annen prosjektmetodikk).

Du har solid erfaring med å lede prosjekter fra A til Å og er trygg i alle faser. Det er en fordel om du har erfaring både med smidig metodikk og mer tradisjonell prosjektgjennomføring. I denne stillingen vil du ha stor fordel av å mestre ulike prosessverktøy.

Erfaring med og kjennskap til politiske- og administrative beslutningsstrukturer er et fortrinn.

 

Personlige egenskaper
Som person er du selvstendig, tar initiativ og er handlekraftig. Du er en sterk relasjonsbygger og har solide samarbeids og kommunikasjonsegenskaper.

Du har et strategisk og markedsorientert blikk på dine leveranser. Du evner å formidle kompliserte temaer på en tydelig og ryddig måte. Som medarbeider oppleves du som en naturlig lagspiller som bidrar til positivitet og utvikling.

 

Hos oss får du

 • Stor påvirkningskraft og mandat til å forme og gjennomføre spennende prosjekter
 • Ivrige kollegaer som brenner for studentvelferd og -trivsel
 • Et engasjerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Gode ordninger for faglig- og personlig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale