Forskere tror det vil ta minst 30 år før det er like mange kvinner og menn blant norske ledere. Videre viser studier at de med utenlandsk navn, alder over 50, og/eller har hull i CVen i mindre grad blir kalt inn til intervju. Det er med andre ord mange kriterier som kan fremme eller hemme din sjanser til å få lederjobben.

Våre oppdragsgivere lar seg utfordre, og mange uttrykker at ansettelsesprosessen kan gi økt verdi for virksomheten om den ansatte tilfører noe nytt. Derfor er vi i Search House alltid på talentjakt og ønsker å se lederpotensialet hos den enkelte.

Vi ønsker å komme i kontakt med de som har lederpotensiale og vil berike virksomheter med sin ekspertise. Send oss gjerne flere tips, og tips oss veldig gjerne om deg selv også.

 

Tilbake til aktuelt