Search House ble i november 2018 medlem av IMSA Search. Et globalt nettverk for executive search selskaper over 5 kontinenter. Partnerne i IMSA-nettverket jobber sammen for å kunne tilby sine tjenester på tvers av 22 land, og gir oss i Search House et globalt tilfang av aktuelle kandidater. Tilsammen innehar nettverket 46 ulike kontorer.

Bildet viser en oversikt over IMSA Search kontorene verden over.

«Dette er en fjær i hatten for oss» sier managing partner Jan Gunnar Storli. «Vanligvis er det kun selskaper i hovedstadene som får delta i dette nettverket. Når IMSA Search velger å ta med oss i Trondheim er det et tegn på at vi gjør mye riktig og leverer gode tjenester.» fortsetter han.

Partner Eilif Solem legger til «For våre kunder betyr jo dette at de gjennom Search House kan få tilgang til lokalkunnskap og nettverk i andre land ved søk etter internasjonale kandidater.»

«Og for våre kandidater betyr det at ved å være registrert i Search House sin database, så vil de kunne få muligheten til å vise deg frem for internajonale selskaper som søker etter kandidater i Norge.» i stemmer partner Jo Temre.

«Begge deler er viktige og gir en ekstra dimensjon ved de tjenestene vi tilbyr.» avslutter Storli.

For å bli bedre kjent med IMSA Search, kan du besøke deres hjemmesider her: www.imsa-search.com

Tilbake til aktuelt