youtube-thumbnail-image

Ledige stillinger

Søknadsfrist
Beskrivelse
03.06.2018
Instituttleder til Institutt for naturhistorie- NTNU
Instituttleder inngår i museumsdirektørens ledergruppe, og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av museet.
Les mer om stillingen
Snarest, senest innen 01.05.2018.
Administrerende direktør- Uninett
Universitetene og høyskolene gjennomgår betydelige strukturendringer, og for vår nye direktør vil endringsledelse stå sentralt. Administrerende direktør er ansvarlig for selskapets totale drift og rapporterer til styret.
Les mer om stillingen
22.04.2018
Salgssjef- AquaOptima
Salgssjefen vil være sentral i dette arbeidet og legge til rette for organisasjonens medvirkning i gjennomføring av salg i enkeltprosjekter og totalt
Les mer om stillingen
08.04.2018
CFO- Washington Mills
Washington Mills søker deg som har solid erfaring innen økonomistyring, er faglig sterk, og kan bidra til å sikre bedriftens lønnsomhet og måloppnåelse med bl.a investeringsanalyser og tett oppfølging av bedriftens økonomiske situasjon.
Les mer om stillingen
15. april 2018
Controller- AquaOptima
En utfordrende og inspirerende fagstilling i et internasjonalt selskap med mulighet til å påvirke og utvikle økonomifunksjonen i et selskap i vekst.
Les mer om stillingen