Vi kan bistå på hele eller deler av rekrutteringsprosessen

seachhouse_086

Vi i Search House har spesialisert oss på søk, utvelgelse og rekruttering av toppledere, mellomledere og fagspesialister.

Våre konsulenter jobber i de fleste bransjer, bl.a.  havbruks- og maritim sektor, finans, industri olje- og energi, teknologi, eiendom, samferdsel, samt utdanningssektoren og offentlig forvaltning.

Vi legger alltid opp til et tett samarbeid preget av åpenhet, god dialog og involvering med våre oppdragsgivere. Vi fokuserer på kunnskapsdeling og ønsker å være en diskusjonspartner og rådgiver som også kan bringe nye perspektiver inn i prosessene. Dette mener vi er avgjørende for å sikre en god prosess, og for å legge til rette for et optimalt beslutningsgrunnlag.

For Search House som selskap er kvalitet i alle leveranser en forutsetning, noe vi mener dokumenteres gjennom den erfaringen som er opparbeidet av våre rådgivere gjennom mange leveranser. Vi kan dokumentere stor andel av gjenkjøp fra oppdragsgivere som er fornøyd med leveransene. 

Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering er en effektiv rekrutteringsmetodikk. Her er stillingen som kandidaten skal tre inn i klart definert, og den som søker er høyt motivert for å få jobben. Ved bruk av programmatisk og målrettet nettannonsering i ulike medier sørger vi for at stillingsannonsen er synlig for kandidater som møter kravspesifikasjonen. Vi tar alltid utgangspunkt i målgruppen og velger kanaler, budskap og virkemidler for å treffe den aktuelle målgruppen best mulig. Search House har betydelig innsikt i bruk av digitale flater.

Vi samarbeider med et profesjonelt mediebyrå som bidrar til skreddersydde løsninger og optimale annonsekampanjer.

Therese_bjørstad_karlsen_kvadrat
Kristian_arne_iversen_kvadrat

Executive search

Search House har en posisjon i markedet som gjør at vi kommer i dialog med de rette kandidatene. Vi har et omfattende nettverk av ledere og eksperter som vi på en diskré måte bringer inn i våre oppdrag, enten som kandidater, kilder eller referanser.

I noen tilfeller har oppdragsgiver behov for diskresjon ved ansettelse av en ny toppleder, og denne tjenesten kjennetegnes ved at det gjennomføres et diskré og profesjonelt søk i kandidatmarkedet etter en bestemt kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Rekruttering med utvidet kandidatsøk

Enkelte oppdragsgivere gjennomfører utvelgelsesprosessen selv, men ønsker hjelp til å finne og motivere kandidater. Da kan vi i Search House bistå med denne delen av prosessen. Et godt underlag og en inngående forståelse for oppdragsgivers ønsker og behov er avgjørende for at vi skal gjennomføre et så målrettet kandidatsøk som mulig. Vi vil derfor sammen med oppdragsgiver gå gjennom kravspesifikasjonen for stillingen før søket igangsettes.

Search House følger en bestemt søkestrategi der miljø, virksomheter og mulige nettverk for kandidaten identifiseres og kartlegges. Vi har et svært omfattende kandidatnettverk på leder- og spesialistnivå. Vår egen kvalitetssikrede kandidatbase benyttes, parallelt med søk i andre relevante tilgjengelige databaser, nettsider og sosiale medier.

Ved bruk av aktivt søk vil våre oppdragsgivere få tilgang til kandidater som selv ikke er på aktivt jobbsøk, men som er åpen for et jobb- eller karriereskifte i fremtiden.

Eilif_solem_kvadrat
Jan_Gunnar_i_telefon_kvadrat

Kandidatvurdering

Search House kan bistå med uavhengig vurdering av kandidater oppdragsgiver selv har kommet i kontakt med, eller når man ønsker en objektiv vurdering av egne ansattes potensial og utviklingsbehov.

Vi gjennomfører tester, dybdeintervju og referanseintervju som bidrar til en objektiv tredjepartsvurdering. Vi kartlegger kandidatens kvalifikasjoner, samt setter disse opp imot den aktuelle kravspesifikasjonen til stillingen. En kandidatvurdering avsluttes med sluttrapportering til oppdragsgiver. Både oppdragsgiver og kandidaten følges opp i en periode etter tilsetting.

En god rekrutteringsprosess er fullført når alle behov er kartlagt og kandidaten er vurdert på en grundig og uavhengig måte.

Styrerekruttering

Search House tilbyr profesjonelle prosesser for å rekruttere styreledere og styremedlemmer til selskaper, virksomheter og organisasjoner. Vi bistår i rekrutteringen av en styrerolle og til sammensetning av komplette styrer. Vår rådgivning vil alltid ha utgangspunkt i en grunnleggende god forståelse for selskapets virksomhet og utfordringsbilde.

Vi gjennomfører også kompetansekartlegging av og krav til dagens styre for å få frem eventuelle gap mellom eksisterende og ønsket kompetanse. Kun gjennom et riktig sammensatt styre vil man sikre at målsetninger for foretaksstyring og Corporate Governance oppnås. Search House har et betydelig nettverk av styrerepresentanter og styreledere som vil kunne tilføre økt kompetanse til en rekke virksomheter.

Ingrid_johansen_kvadrat
Therese_Ingrid_kvadrat

Karriererådgiving

Ved å tilby lederen/medarbeideren profesjonell rådgiving etter avvikling av et stillingsforhold, signaliserer arbeidsgiveren interesse og omsorg for den berørte medarbeideren. Dette kan være avgjørende for det videre samarbeidsklimaet i bedriften.

Search Houses program for karriererådgiving hjelper situasjonen ved å sikre de berørte best mulige forutsetninger for fortsatt karriere.

Gjennom en effektiv tilrettelagt rådgivning og sparring, bidrar Search House til at den leder/medarbeider som er berørt, får et realistisk ambisjonsnivå og blir aktiv og målrettet i sitt arbeid for en ny yrkesfremtid og karrierevei. Prosessen skal også gi økt motivasjon slik at kandidaten tar ansvar for sin egen yrkesmessige framtid.

Karriererådgivning omfatter innledende og fordypningsamtale med kandidaten, personlighets- og evnetester, og eventuelt samtale med referanser etter villighet fra kandidat. Fordypningsamtalen har som mål å veilede kandidaten i forhold til videre karrierevalg, eventuelt videreutdanning/ytterligere spesialisering. Under denne samtalen vil også kandidaten få råd og veiledning i forbindelse med søknadsskriving, CV og ulike intervjusituasjoner.