Vi bistår med rekruttering, utvelgelse og organisasjonsutvikling

Eilif_jobber_crop2

Search House har bred ledererfaring og kompetanse fra rekrutterings- og konsulentbransjen. Vi har opparbeidet oss betydelig kunnskap om sammenhengen mellom strategi, struktur og kultur, samt organisatorisk- og forretningsmessig forståelse. Dette gjør at vi kan være en god samtalepartner som kan stille kritiske spørsmål til oppdragsgiver når kravspesifikasjonen skal avklares. Gjennom at vi har erfaring med å sitte på «kundens side av bordet», kan vi lett sette oss inn i og forstå kundens behov og være en god diskusjonspartner og rådgiver.

Nærhet, fokus og respekt for alle kandidater er fundamentalt i våre utvelgelsesprosesser. Vi skal skape tillit og trygghet, og vi har en ambisjon om at alle kandidater skal gå ut av en prosess med positive erfaringer.

Våre tjenester:

Rekruttering og utvelgelse

Den mest vanlige rekrutteringstjenesten som etterspørres er full prosess med kandidatsøk, annonsering og bistand i utvelgelsesprosessen. Noen bedrifter har kun behov for at vi bistår på deler av prosessen, for eksempel kandidatsøk.

Jan_gunnar_storli_kvadrat_2
Therese_bjørstad_karlsen_2_kvadrat

Organisasjons- og forretningsutvikling

Våre konsulenter har lang erfaring innenfor organisasjons- og forretningsutvikling. Search House er en god og dyktig sparringspartner i utviklingsprosesser hvor det er behov for å se på organisering og strukturering. Sammen med deg finner vi selskapets behov, ambisjoner og hvordan bedriften best kan oppnå ønsket resultat.