Konsulenttjenester innenfor bedrifts- og organisasjonsutvikling

Eilif_solem (2)

Search House tilbyr konsulenttjenester innen organisasjons, strategi- og forretningsutvikling. Vi skreddersyr ulike prosesser for ditt selskap avhengig av selskapets behov, situasjon og ambisjoner. 

Flere konsulenttjenester:

Eierstyring - styreevaluering

Samhandling i virksomhetens styrende organer, samt samhandling mellom administrasjon og styrets medlemmer, er ofte viktig for organisasjonens utvikling og prestasjon. 

Som grunnlag for styrets funksjon og virke, må styret avklare roller, relasjoner, spilleregler og forventninger til hverandre og i forhold til ledelsen. I tillegg er det klokt å evaluere eget arbeid. Konseptet styreevaluering er et verktøy som positivt kan bidra til større bevissthet for styremedlemmer i eget styrearbeid. Gjennom en styreevaluering kan man sikre at man når målsetninger satt for Foretaksstyring/Corporate Governance.

Jan_gunnar_storli_kvadrat
Ingrid_johansen_kvadrat

Rådgivningstjenester

Search House kan bistå med rådgivning innenfor flere områder, både med utvikling av ansatte og team, ledelse, strategi og organisasjonsutvikling. Her er et utvalg av rådgivningstjenester vi tilbyr:

  • Teamprosesser – High Performance team
  • Management Audit
  • Management Due Dill
  • Organisasjonsutvikling
  • Strategiprosesser med tilhørende virksomhetsplaner hvor Search House utfordrer og leder prosessen gjennom å samarbeider aktivt med organisasjonen.