Dette er Search House

 

Search House AS er et konsulentselskap som bistår oppdragsgivere med rekruttering og utvelgelse av toppledere, ledere og spesialister. I tillegg bistår vi med rådgiving innen organisasjon og ledelse. Vi har lang og omfattende erfaring fra oppdrag både i privat og offentlig sektor.

Vår visjon er at Search House skal være den ledende og foretrukne partner som bidrar til suksess og lønnsomhet for våre oppdragsgivere, deres kunder, og kandidater.

 

«KRAFTEN LIGGER I MENNESKENE»

Sentralt i vårt arbeid legger vi til grunn at det er menneskene som er den viktigste ressursen i en virksomhet. Selv i en teknologisk og digitalisert verden vil alltid dyktige ledere og medarbeidere utgjøre en forskjell. Vi samarbeider med våre kunder om å skape forretningsmessig verdi gjennom utvikling av eksisterende menneskelige ressurser, eller ved rekruttering av nye ansatte

Våre verdier er: Grundig, Nær, Aktiv, Kompetent.

Bred erfaring og kompetanse, kombinert med meget god forretningsforståelse har gjort oss til en foretrukket samarbeidspartner. Vår organisatoriske forståelse gjør at vi raskt kan sette oss inn i oppdragsgivers strategi, struktur og kultur.

Våre rådgivere har innsikt i både privat- og offentlig sektor, og har bistått alt fra mindre virksomheter til veletablerte konsern. Sammen finner vi de beste løsningene og gir råd som er tydelige, velfunderte og praktisk gjennomførbare.

Search House sine rådgivere har et omfattende nettverk og sørger for et nødvendig stort kandidattilfang ved rekrutteringsoppdrag. Like fullt har vi god erfaring med bruk av digitale søk for å finne den riktige kandidaten.

Som et ledd i vår rådgivning benytter vi ulike arbeidspsykologiske tester som støtte og diskusjonsverktøy. Tester alene benyttes aldri som beslutningsverktøy, men inngår som en del av vår helhetsvurdering og er en kvalitetssikring av våre prosesser.

En prosess med Search House er utviklende både for oppdragsgiver og kandidat.

Vi yter mer enn forventet for at din virksomhet skal oppnå ønskede resultater.

Se våre referanser

 

 

Search House er godkjent miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi følger strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Offisielle klima og miljørapporter kan bli tilsendt på forespørsel.