Administrerende direktør

Toppledelse – Strategi – Samfunnsutvikling - Studentvelferd

Sit er Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Vi bidrar til at studentene trives i studiebyene, og at flere ønsker å studere her. I samarbeid med studentene utvikler vi attraktive velferdstilbud og varer og tjenester som de har behov for. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene er en viktig del av vårt arbeid.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre god studentvelferd i studiebyene våre. Vi tilbyr helsetjenester, trening, studentboliger, barnehager og ulike serveringstilbud til 48 000 studenter.

Sit har 340 ansatte som bidrar til en årlig omsetning på i overkant av 800 millioner.

Vår visjon er «Vi skaper rom for meningsfulle studentliv» og vi håper at du vil være med på å skape nye rom og tilføre mening i livene til studentene våre.»

Se sit.no for mer informasjon.

Om stillingen

Vi søker en samlende og engasjert leder som inspireres av samfunnsoppdraget vårt og oppgaver knyttet til ledelse og forretningsmessig utvikling av studentsamskipnadens posisjon. Stillingen medfører omfattende kontakt og samarbeid med studentene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, samarbeidspartnere, myndigheter og øvrige interesseorganisasjoner. Du må ha solid ledererfaring og god økonomiforståelse kombinert med en stor interesse for høyskole og universitetssektoren. Med godt lederskap håndterer du både vår forretning og vårt samfunnsoppdrag, og skaper gjennomføringskraft til de strategiske prioriteringer vi har valgt oss. Vår nye leder må fremstå som en tydelig leder som skaper positivt engasjement både internt og eksternt.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 14.04.2024

Hovedoppgaver og ansvarsområder  

 • Lede organisasjonen i arbeidet med å realisere vår strategi 
 • Etablere og videreutvikle sterke relasjoner med studentorganisasjoner og samarbeidspartnere, myndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt 
 • Inspirere og motivere våre ledere og medarbeidere mot felles mål 
 • Sørge for at alle Sits virksomhetsområder er aktuelle og attraktive 
 • Være talsperson i media og aktuelle fora, og ta en naturlig plass i samfunnsdebatten 

 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer 

 • Solid ledererfaring, gjerne fra større organisasjon 
 • Sterk økonomiforståelse med erfaring fra strategisk virksomhetsstyring 
 • Høyere relevant utdanning, erfaring kan erstatte høyere utdannelse 
 • Forståelse for politiske prosesser 

 

Personlige egenskaper 

 • Trygg i lederrollens mange utfordringer 
 • God til å bygge team og relasjoner 
 • Strukturert og effektiv arbeidsstil 
 • Sterk gjennomføringsevne 
 • Evne til å balansere internt og eksternt fokus 

 

Vi tilbyr 

 • En stilling som gir deg muligheten til å arbeide strategisk i skjæringspunktet mellom organisasjon, forretning, samfunnsutvikling og studentengasjement 
 • Spennende og utfordrende oppgaver med fremtidsfokus 
 • Sentral stilling i en ledende organisasjon i sin sektor  
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser 

 

Arbeidssted: Trondheim – noe reising må påregnes. 

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.  

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.