Leder for HR og bærekraft

Vi søker til nyopprettet stilling

K. Lund ble etablert i 1874 av Knud Henrik Holtermann Lund (f.1836). Firmaet startet i Trondheim som et rørleggerforetak og vi har fortsatt dette som vårt arbeidsområde – 150 år etterpå. Vi har rundt 5 500 serviceoppdrag i året, og er engasjert på mange store byggeprosjekter i løpet av et år.
Vi har for tiden 137 ansatte hvorav 102 er rørleggere og lærlinger. Fortsatt mener vi at det å være stor ikke er et mål i seg selv – vi ønsker å være best faglig, yte best service til våre kunder, samt å være en lønnsom, attraktiv og stabil arbeidsplass for de ansatte.

Om stillingen

K. Lund AS er en verdiorientert virksomhet – vi leder etter verdiene Solid, Synlig og Stolt.
Vi skal forsterke vårt team og ser etter en inspirerende leder.

Om du brenner for å utvikle mennesker i tillegg til å bygge en bærekraftig fremtid, er dette din sjanse til å bli vår leder for HR og bærekraft.
Du vil ha ansvaret for at selskapet til enhver tid besitter relevant kompetanse, som vil utvikle selskapet videre. Stillingen har ansvar for å utvikle godt lederskap og medarbeiderskap, i tillegg til at vi ønsker å beholde vår gode kultur. Du vil, sammen med oss, være en kulturbærer for hele organisasjonen. Vi har stort fokus på å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere – vi kaller det RUB. Dette vil være en del av ditt ansvarsområde.
Å drive bærekraftig er også et område som er viktig for oss, både som bedrift og som del av Norges største fastlandsnæring. Vi har store muligheter for å være en aktiv bidragsyter i det grønne skiftet.

Du blir en strategisk sparringspartner til ledergruppen. Det er forventet at ny leder har et forretningsperspektiv i beslutninger og vurderinger. Du må også utvikle selskapet igjennom å holde oss oppdatert på fremtidige trender innen arbeidsrett og arbeidslivsfaget.
K. Lund er deltaker i Konekta, som er en allianse av tekniske entreprenører i Norge. Du vil få mulighet til å jobbe med dine ansvarsområder i samarbeid med andre ressurspersoner i alliansen. Stillingen rapporterer til adm.dir.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 02.06.2024

Dette er noe av det du får jobbe med –

 • Som leder for HR og bærekraft vil du ha ansvaret for at selskapet til enhver tid besitter relevant kompetanse som posisjonerer selskapet for videre utvikling
 • Strukturere, utvikle og implementere våre planer, samt formulere konkrete målsetninger for ansvarsområdene
 • Holde ledelsen oppdatert på fremtidige trender og krav innen arbeidsrett og arbeidslivsfaget
 • Ivareta bærekrafts rapportering både internt og eksternt
 • Representere K. Lund i bransjefora knyttet til bærekraft og kompetanseutvikling
 • Ivareta kulturutvikling i tråd med strategier og verdier
 • Være en rådgiver og støtte til ledere i personalsaker og ha jevnlige statusmøter med alle ledere med personalansvar
 • Utarbeide og utvikle lønnsvilkår og lønnspolitikk, samt arbeids- og personalvilkår
 • Oppfølging av sykefravær
 • Stillingen omfatter noe personalansvar, og bistår i tillegg ledergruppen med administrative oppgaver
 • Støtte våre datterselskaper med nødvendig kompetanse og innsikt tilpasset deres behov

 

Kvalifikasjoner og erfaring vi ønsker –

 • Relevant strategisk ledererfaring innen fagområdene HR og bærekraft
 • God forretningsforståelse og erfaring med lederansvar
 • God kunnskap om lov- og avtaleverk
 • Innsikt i og interesse for digitale verktøy
 • Relevant høyere utdannelse

 

I tillegg håper vi du er –

 • Forretningsmessig og strategisk i ditt tankesett
 • Tillitsfull og tydelig i din tilnærming til kollegaer og samarbeidsparter
 • En klar og tydelig ledertype, både innad og utad
 • Strukturert, fleksibel, selvstendig og operativ i din arbeidsstil
 • En sterk kommunikator med samfunnsengasjement

 

Så, hva kan vi tilby deg?

 • En utfordrende og inspirerende lederrolle i et velrennomert selskap
 • En lederstilling hvor du får mulighet til å påvirke/utvikle – funksjonen, menneskene og ambisjonen som selskapet har
 • En hverdag med stor grad av tillit, frihet og ansvar i et positivt arbeidsmiljø
 • En utviklende stilling med konkurransedyktige betingelser og gode sosiale ordninger

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Din identitet kan også holdes skjult for vår oppdragsgiver om du ber om det.

Vi ønsker din søknad så snart som mulig. Søknadsfrist er 2. juni 2024

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.