Søk stillingen

Skanska Husfabrikken skal utvide sin ledergruppe med en COO. Målet for stillingen er å styrke den overordnede ledelsen knyttet til drift av fabrikk og produksjon i selskapet, være en nær støttespiller for fabrikksjefen, og optimalisere og effektivisere prosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring og implementering av strategiske tiltak mot prosjektering og fabrikk
 • Tidsplanlegging og effektiv flyt i produksjonen
 • Utnytte digitale muligheter i effektivisering og optimalisering av produksjonen
 • Legge forholdene til rette for erfaringsoverføring på tvers
 • Utnytte Skanskas totale kompetanse i produksjonen

Kvalifikasjoner

 • Bred erfaring og dokumenterte resultater fra virksomhetsledelse
 • God erfaring med ledelse av medarbeidere på ulike nivå
 • God forretningsmessig- og finansiell forståelse
 • Erfaring med økonomi- og resultatstyring, gjerne også med LEAN.
 • Relevant bachelor-/mastergrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Ser muligheter og behov for å initiere endringer
 • Fremoverlent og resultatorientert tilrettelegger
 • Arbeider systematisk og målrettet for å nå sine mål
 • Evne til å lede gjennom motivasjon og inkludering
 • Holder høy aktivitet og har stayerevne
 • Omgjengelig og samarbeidsvillig, med en positiv innstilling

Vi tilbyr

 • En sentral rolle i et selskap med høy anerkjennelse og globale jobbmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser for lønn, pensjon og forsikring
 • Gode bonusordninger, som inkluderer et av verdens beste aksjeprogram.
 • Bransjens mest ambisiøse program for videreutdanning.
 • Tilgang på Skanskas bedriftshelsetjeneste
 • Gode fritidstilbud, med blant annet eget bedriftsidrettslag og muligheter for leie av hus og hytter.