Søk stillingen

Til nyopprettet stilling søker vi nå en HR ansvarlig som skal bygge opp og utvikle HR som fagfelt i vår virksomhet. Stillingen inngår i ledergruppen og blir sentral i vårt selskap. Gjennom faglig veiledning innen HR rådgivning blir du en viktig og operativ ressurs for våre lederne. Du vil være en sentral bidragsyter i å utvikle våre medarbeidere og videreføre vår felles kultur igjennom våre verdier. Vi forventer at du har høyere relevant utdanning og HR/HMS ledererfaring. Vi ser etter deg med solid bakgrunn og erfaring med lederstøtte, kompetanse innen arbeidsrett er en fordel. Du er handlekraftig, diplomatisk og en god kommunikator, med en inkluderende og trygg lederstil. Du vil få en sentral rolle i et solid selskap med en sterk merkevare.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for ansettelsesoppgaver, personalhåndbok og HMS.
 • Etablering av en kvalitetsbevisst HR-funksjon i selskapet
 • Ansvarlig for HMS og prioriteringer for selskapets mål innen området.
 • Lederstøtte, rådgivning og saksbehandling av alle HR-prosesser
 • Ansvarlig for revisjoner, kontinuerlige forbedringer, og andre relaterte aktiviteter
 • Arbeidsrettslige problemstillinger og personaladministrasjon
 • Sørge for kontinuerlig utvikling av rutiner og prosesser
 • Utvikling av lærlingeskolen
 • Overordnet ansvar for kompetanseutvikling, kartlegging og dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring innen fagområdene HR / HMS
 • Kunnskap og innsikt i industriell virksomhet er en fordel.
 • God forretningsforståelse og erfaring med forhandlinger.
 • God kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR
 • Relevant utdannelse minimum på bachelornivå.

 

Personlige egenskaper

 • Tillitsfull, tydelig og klar ledertype, både innad og utad.
 • Strukturert, fleksibel og selvstendig arbeidsstil.
 • Inkluderende og samarbeidsorientert.
 • Må trives i et hektisk miljø med mange ulike arbeidsoppgaver og ha evne til å ta beslutninger.
 • Evne å opparbeide gode relasjoner til kolleger, ledere, eiere, samt andre samarbeidspartnere.
 • Inngi tillit overfor kolleger i form av din fagkunnskap og væremåte.

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og inspirerende faglig rettet lederrolle i et ledende og velrennomert selskap.
 • En utviklende stilling med konkurransedyktige betingelser.
 • Mulighet til å påvirke og utvikle funksjonen, menneskene og vekst i selskapet.

Arbeidssted: Trondheim

Vår personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. Søknader og henvendelser behandles fortløpende.