Rådgiving innen organisasjon og ledelse

Alle virksomheter må utvikle effektive organisasjoner for å nå sine mål. Gjennom effektiv rådgiving har vi fokus både på individ, team og organisasjon. Vi bistår våre kunder med ulike utviklingstiltak for å utnytte og utvikle en godt fungerende organisasjon.

Våre tjenester er:

 • Styreevaluering
 • Teamprosesser
 • Management audit
 • Management due diligence
 • Organisasjonsutvikling
 • Karriererådgiving

Styreevaluering

Styreevalueringen har som målsetting å sikre en positiv utvikling og forbedring av styrets arbeid gjennom å:

 • Danne et bilde av styrets oppfatning av egen arbeidsform og effektivitet
 • Kartlegge styrets oppfatning av samarbeidet/samspillet internt i styret
 • Gjøre en analyse av styrets oppfatning av samarbeid/samspillet med ledelsen

Gjennom styreevaluering sikres også at man når målsetninger for Foretaksstyring/Corporate Governance.

 

Teamutvikling

Felles for samtlige team er at de gjennomfører ulike oppgaver for å nå bestemte mål. Search House bidrar til å sikre at teamet får god innsikt i, og kunnskap om, forutsetninger og drivere som påvirker teamets utvikling og arbeidsmåte. Dette fører til at mål, roller, forventninger og ansvar blir tydeligere. Vi skreddersyr prosessene etter oppdragsgivers ønsker og forventninger.

 

Management Audit

Bakgrunnen for Management audit kan være:

 • Virksomheten har nytt styre eller ny toppleder og disse vil ha en strukturert og objektiv vurdering av ledergruppen
 • Omorganisering av organisasjonen
 • Svak resultatutvikling

Management audit vil gi virksomheten en objektiv og strukturert vurdering av ledelsens funksjon og kompetanse. Search House fokuserer på ledergruppens evner og forutsetninger for å nå fastsatte mål og strategier. Vi skreddersyr opplegget i forhold til situasjon og behov.

 

Management due diligence

I forlengelsen av en strategisk, finansiell, juridisk og teknisk due diligence er det viktig å gjennomføre en Management due diligence. Vi fokuserer på viktige forhold som lederteamets kollektive kultur, sammensetning, sterke sider og utviklingsområder. Management due diligence danner et bedre grunnlag for beslutninger og videre tiltak for å sikre en positiv effekt av oppkjøpet eller fusjonen.

 

Organisasjonsutvikling

En effektiv organisasjon er en forutsetning for at en virksomhet skal nå sine mål og strategier. Vår kompetanse og erfaring danner et godt grunnlag for rådgiving innen organisasjonsstruktur og kultur, samt kompetanseutvikling og utvikling av verdigrunnlag.

 

Karriererådgiving

Karriererådgiving er et nyttig og effektivt verktøy ved omstilling og utvikling.  På vegne av arbeidsgiver bistår vi ledere og medarbeider som av ulike grunner selv må ta ansvar for sin videre karriere utenfor virksomheten. Search House sin rolle er å kartlegge den enkeltes motivasjon, forutsetninger og muligheter for å møte nye utfordringer. Som samarbeidspartner bidrar vi til trygghet i prosessen gjennom praktisk veiledning og strukturerte samtaler over en avtalt tidsperiode.