Therese Bjørstad Karlsen

Partner/Seniorrådgiver
karlsen@searchhouse.no
(+47) 995 99 755

Therese er utdannet med en Bachelor of Business Administration fra University of
Hawaii at Manoa i 1993 og arbeider i dag som seniorrådgiver og partner i Search
House med fokus på rekruttering/utvelgelse, organisasjonsutvikling, strategi og
ledelse.

Hun innehar 28 års erfaring som mellomleder, avdelingsleder og direktør i ulike
virksomheter og bransjer. Therese har bygget og utviklet organisasjoner og
ledergrupper på operativt og strategisk nivå. Mennesker i utvikling, bygge
kompetente og sterke team har vært og er viktig for Therese.

15 års erfaring fra IKEA i ulike deler av virksomheten både nasjonalt og internasjonalt
har gitt en bred kunnskap om en av verdens sterkeste merkevarer.
Eiendomserfaringen er opparbeidet fra Coop Midt-Norge SA hvor hun var ansvarlig
for drift, forvaltning, utleie og utvikling av 320,000 m2 eiendom.

Therese har og har innehatt flere styreverv som gir og har gitt verdifull kompetanse
på strategisk nivå.

Alle ansatte