Ingrid Johansen

Partner/Seniorrådgiver
johansen@searchhouse.no
(+47) 464 29 892

Ingrid er partner og seniorrådgiver i Search House, med fokus på rekruttering, samt
rådgivning innen ledelses- og strategiutvikling.

Ingrid har over 20-års erfaring fra eksport- og innovasjonsfokuserte industriselskaper, hvor hun var toppleder med ansvar for nasjonalt og internasjonalt marked og salg. Hun har også hatt stilling som Global Category Director hvor hun jobbet i tett samarbeid med marked, produksjon og produktutvikling på konsernnivå. Denne erfaringen ser vi har vært en stor fordel i rekrutteringsoppdrag for våre industrikunder.

Ingrid har også jobbet med strategiutvikling og strategiledelse, samt som prosjektleder i bl.a. produktutviklingsprosjekter. Hun har erfaring fra tunge omstillingsprosesser og HR.

Ingrid har jobbet med rekruttering til ulike sektorer og bransjer og har blant annet erfaring innen havbruk, industri, energi, teknologi og bank/finans. Hun har erfaring fra rekruttering til offentlig sektor, samt at hun har jobbet med styrerekruttering

Alle ansatte