Ingrid er i dag seniorkonsulent i Search House, med fokus på Executive Search og rekruttering, samt rådgivning innen ledelses- og strategiutvikling.

Ingrid har 20-års erfaring med operativ ledelse innen salg, markedsføring, internasjonalisering og eksport. Hun har også jobbet med strategiutvikling og strategiledelse og som prosjektleder i produktutviklingsprosjekter, samt at hun har erfaring fra tunge omstillingsprosesser og HR.

Ingrid har sin bransjeerfaring hovedsakelig fra tekniskindustrielle bedrifter, men har også jobbet som leder innen Softwarebransjen, samt Excecutive search og rekruttering.

Tilbake til ansatte