Kristian er researcher i Search House og bistår i samtlige rekrutteringsprosesser med søk. Han har mastergrad i Arbeids- og Organisasjonspsykologi fra NTNU, der han spesialiserte seg innen rekruttering, personlighetspsykologi, arbeidsmiljø og teamarbeid. Han har jobbet med samarbeidstrening og undervisning, og har jobbet som konsulent innen rekruttering ved NTNU. I tillegg til å administrere kandidatsøk, jobber Kristian med markedsføring av stillinger i sosiale medier.

Kristian har på kort tid opparbeidet seg bred erfaring innen rekrutteringsfaget, og har erfaring både fra offentlig og privat sektor.

Tilbake til ansatte