Therese er utdannet med en Bachelor of Business Administration fra University of Hawaii at Manoa i 1993 og arbeider i dag som seniorrådgiver og partner i Search House med fokus på rekruttering/utvelgelse, organisasjonsutvikling, strategi og ledelse.

Hun innehar 28 års erfaring som mellomleder, avdelingsleder og direktør i ulike virksomheter og bransjer. Therese har bygget og utviklet organisasjoner og ledergrupper på operativt og strategisk nivå. Mennesker i utvikling, bygge kompetente og sterke team har vært og er viktige for Therese.

15 års erfaring fra IKEA i ulike deler av virksomheten både nasjonalt og internasjonalt har gitt en bred kunnskap om en av verdens sterkeste merkevarer. Eiendomserfaringen er opparbeidet fra Coop Midt-Norge SA hvor hun var ansvarlig for drift, forvaltning, utleie og utvikling av 320,000 m2 eiendom.

Therese har og har innehatt flere styreverv som gir og har gitt verdifull kompetanse på strategisk nivå.

Tilbake til ansatte